Phys : Department / Misyon, Vizyon ve Hedefler

English

ODTÜ FİZİK BÖLÜMÜNÜN MİSYONU

ODTÜ Fizik Bölümü misyonunu akademik mükemmeliyet ve fizik biliminde öncülük çerçevesi içinde değerlendirmektedir. Bu çerçeve içinde Fizik Bölümünün misyonu odak noktasında öğrenci olan, ilkeleri ortak, hedefler konusunda hemfikir, yeniliklere açık, karşılıklı saygı sevgiye duyarlı aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan karakterlere sahip akademik bir toplulukta Fizik bilgisinin toplanması, ileri götürülmesi ve aktarılmasıdır. Fizik Bölümü kendisini, akademik ve sosyal programlarla hayat boyu süren öğrenme, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilerin üretilmesi, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla ulusal ve uluslararası platformda, kuvvetli bir odak noktası olmak için adamıştır.

ODTÜ FİZİK BÖLÜMÜNÜN VİZYONU

ODTÜ Fizik Bölümü, etrafında üniversitemizin bilim hayatının döndüğü bir entellektüel çekirdek olmalıdır. Fizik Bölümü sadece bilimsel gelenekleri değil aynı zamanda sosyal, demokratik, etik değerleri, insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, kritik düşünceyi ve öğrencilerinin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim programlarını önemser. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı ve lisans üstü eğitim fırsatını yakalıyabilecek iyi bilgilendirilmiş aydın bireyler olarak eğitmeyi amaçlar.

ODTÜ FİZİK BÖLÜMÜNÜN HEDEFLERİ

ODTÜ ve dolayısıyla Fizik Bölümü, onurlu geçmişinden kaynaklanan bir sorumluluk anlayışıyla birçok hedefi aynı zamanda gözetmek durumundadır. Bu hedefler, aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

ODTÜ FİZİK BÖLÜMÜNÜN AMAÇLARI

Yukarıdaki hedefler ve vizyon çerçevesinde, bölümün öngördüğü amaçlar ise,

(Printable View of http://www.physics.metu.edu.tr/Department/MissionVisionTr)