Physics motto
View Edit History Print
Main»Adaylar

Adaylar

Neden Fizik?

Fizik temel bir doğa bilimidir, içinde bulunduğumuz evreni en küçük bileşenlerinden, galaksilere kadar anlamaya , keşfetmeye çalışır. Fizik öncelikle doğa yasalarını bulmayı amaçlamakta ve bunu yaparken elde ettiği bilgiler daha sonra teknolojik uygulamalara dönüşmektedir. Diğer doğa bilimlerinin en önemli yardımcısıdır. Tıp, mühendislik gibi uygulamalı bilimlerde çok kullanılır ve bazılarının temelini oluşturur. İçinde bulunduğumuz yüksek teknoloji çağında temel bilimlerin ana kolu olan fiziğin teknolojik gelişimde ve teknolojinin insanlığın yararına kullanılmasında büyük katkıları vardır.

Eğitim

Bölümün lisans programı, içerdiği temel ve seçmeli derslerle öğrencilere sağlam bir temel fizik öğreniminin yanı sıra kendi ilgi alanlarına yönelme imkanı da sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, ikinci sınıftan itibaren seçebilecekleri paket programlardan alacakları derslerle fiziğin bir dalına yönelirler. Ayrıca, ileri düzeydeki öğrencilerimizin isteklerine yanıt verecek bir “Özel Eğitim Programı” mevcuttur. Başarılı öğrenciler yan dal ve çift ana dal programları ile Fizik Bölümü’nün yanı sıra ilgili diğer bölümlerden de mezun olabilirler. Bölümümüz diğer bölümlerin öğrencilerine yönelik fizik yan dal, fizik çift ana dal ve katıhal yan dal programları da sunmaktadır.

Paket programlar:

  • Astrofizik
  • Yoğun Madde Fiziği
  • Rölativite ve Matematiksel Fizik
  • Optoelektronik
  • Parçacık, Çekirdek ve Atom Fiziği
  • Plazma Fiziği
  • Test ve Ölçüm

alanlarında tanımlıdır.

→ Paket programların içerdiği derslerin detaylı listesi

Akademik Kadro 2013

Araştırma

Bölümümüz dünya çapında tanınan bilimsel dergilerde yayımlanan araştırma makalesi sayısı açısından ülkemizdeki fizik bölümleri arasında önde gelmektedir.

Bölümümüzde:

konularında ileri düzeyde araştırmalar yapılmaktadır.

Öğrenci Toplulukları

Bölümümüz, akademik ve entelektüel imkanlarının yanında, ODTÜ geleneğinin devam ettirildiği bir bölümdür. Öğrenci toplulukları tarafından yapılan kültürel, akademik faaliyetler fizik bölümü binası merkez seçilerek gerçekleştirilir. Bölümümüzde Fizik ve Amatör Astronomi öğrenci toplulukları etkinlik göstermektedir.

Öğrenciler, bölümümüzde düzenli olarak yapılan Fizik Topluluğu Seminerleri ile farklı üniversitelerden bilim insanlarıyla tanışma ve çalışma konuları hakkında bilgi edinebilmekte; sanayi işbirliği seminerlerinde fizikçilerin çalışabileceği sanayi firmalarından temsilciler davet edilerek fizikçilerin çalıştığı iş alanları tanıtılmaktadır. Ayrıca öğrenciler bilim üzerine okumak, düşünmek amaçlı Bilim Felsefesi Oturumları da düzenlemektedirler.

İş Olanakları

Bölümümüz öğrencileri yurtiçi ya da yurtdışında akademik kuruluşlarda, kamu ya da özel sektörde bilim ve teknoloji alanında öncü fikirler üzerinde çalışmak için hazırlanırlar. Fizikçi ünvanını alan mezunlarımız fiziğin temel ya da uygulamalı alanlarında çalışmalarını sürdürebilecekleri gibi yenilenebilir enerji, malzeme bilimi, biyofizik gibi ilgili alanlarda da aktif olabilirler. Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora yaparak akademik hayata hazırlanabildikleri gibi analitik yönden temeli sağlam bir donanıma sahip oldukları için sanayi ve endüstri sektörlerinde de talep görmektedirler. Mezunlarımızın sıklıkla iş bulduğu kuruluşların başında TÜBİTAK, Atom Enerjisi Kurumu, Aselsan, Roketsan, TAI ve Teknopark şirketleri, medikal, tıbbi elektronik, yazılım ve bilgisayar sektörlerinde çalışan şirketler gelmektedir.

Tarihçe

Kuruluşunun ilk beş yılında barakalarda eğitime başlayan Fizik Bölümü, daha sonra Matematik Bölümü binasında Teorik Fizik Bölümü adıyla çalışmalarına devam etti. 1968-1974 yıllarında halen Fen ve Edebiyat Fakültesinin olduğu S-binasına geçen Fizik Bölümü derslerini bu binada ve U3lü amfi binasında verdi. Halen kullanılmakta olan ikiz binaların ilki 1965 diğeri ise 1971 yılında tamamlandı. Halen derslerin yoğunlukla verildiği P-Amfileri 1971 yılında eğitime açıldı. Kuruluşunun ilk yıllarında bölümümüz araştırma ve eğitim laboratuvarları Ford Vakfı ve AID ajansının destekleri ile gelişti. Kuruluş yıllarında bölümümüz aralarında Gell-Mann, Mössbauer, Lee gibi Nobel ödüllü fizikçilerin de bulunduğu bilim adamları tarafından sıklıkla ziyaret edilmiştir, son olarak bölümümüzün 50. kuruluş yılında Nobel ödüllü ‘t Hooft bölümümüzü ziyaret etmiştir. Bölümümüz ilk on yılında yüksek enerji fiziği, matematiksel fizik, katı hal fiziği, astrofizik, nükleer fizik çalışmaları başlatılmıştır. Plazma fiziği, güneş enerjisi, lazer fiziği ve bu konularla ilgili çeşiitli yandallardaki çalışmalarla bölümümüz ilk yirmi yılında fiziğin geniş bir spektrumunda araştırma ve eğitim çalışmalarına girmiştir.

Poster

İletişim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fizik Bölümü
06800 Ankara / Türkiye


Telefon: +90 312 210 3252
Faks: +90 312 210 5099
e-posta: phys@metu.edu.tr
WWW: www.physics.metu.edu.tr
Twitter: @PhysicsMETU