Physics motto
View Edit History Print
Seminars»23.10.2013 - Vedat Tanrıverdi : Bilim Tarihinden Notlar

23.10.2013 - Vedat Tanrıverdi : Bilim Tarihinden Notlar

Bilim Tarihinden Notlar

Vedat Tanrıverdi
Fizik Bölümü, ODTÜ
23 October 2013, Wednesday, 15:40
Cavid Erginsoy Seminar Room, Physics Department, 3rd floor

Abstract:


Presentation file of the seminar